2019. júl 23.

Komplex tanulmányi verseny témakörei

írta: Márti+Robi
Komplex tanulmányi verseny témakörei

2018/2019 tanév ORSZÁGOS DÖNTŐ

Az országos döntő versenyfeladatait a rendező iskola: a Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium gyógypedagógusai állították össze, az OH megbízásából. 

 

A verseny témakörei:

Magyar irodalom

Arany János: Toldi

 • Arany János élete, munkássága
 • Az elbeszélő költemény keletkezése, történetkerete, mondanivalója.
 • Gondolattérkép (A mű szerkezete, szereplői, cselekményszerkezete)
 • Kvíz (helyszín, tárgy, esemény).
 • Puzzle (képek énekekhez kapcsolása, sorba állítása)
 • A szereplők jellemtérképe

Történelem

Emlékezzünk az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára!

 • Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
 • A forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei, eseményei és következményei
 • A megtorlás és a kiegyezés Magyarországon
 • A korszakhoz kapcsolódó események, személyek, épületek, zenei és irodalmi művek felismerése (puzzle, totó, igaz-hamis, rejtvény)

Magyar nyelv (Egyéni verseny)

6.évfolyam:

 • Alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév)
 • Igeidők
 • Mondatfajták: mondatok a beszélő szándéka szerint
 • Szövegértés a hétköznapi élethez kapcsolódóan
 • Szövegalkotás (meghívó születésnapra)

7. évfolyam:

 • Mondatrészek
 • Mondatelemzés
 • Információs táblák, piktogramok egyeztetése tevékenységgel, utasítások alkotása
 • Szövegértés a hétköznapi élethez kapcsolódóan
 • Szövegalkotás (meghívó moziba)

Életvitel és Gyakorlati ismeretek

 • A biztonságos közlekedés szabályai – közlekedési táblák ismerete
 • „Élet két keréken” - Kerékpáros közlekedés (feladatlap, gyakorlati feladat kiépített közlekedési pályán)
 • A kerékpár részeinek ismerete
 • Közlekedés – tömegközlekedés, tájékozódás a menetrendben

Földrajz

 • Helyünk Európában
 • Szomszédos országaink
 • Hazánk nagy tájai, folyói, tavai
 • Természeti értékeink, világörökségünk
 • Hazánkban található kőzetek felismerése, és lelőhelyei
 • Környezettudatos viselkedés

Természetismeret

 • A szárazföld és a víz aránya a Föld felszínén, a vizek megnevezése
 • Vizek és vízpartok életközössége hazánkban
 • Növények a vízben és a vízparton
 • Állatok a vízben és a vízparton (ízeltlábúak, kétéltűek, halak, hüllők, madarak – testfelépítése, táplálkozása, fejlődése)
 • Vizek tisztaságának védelme

  

2017/2018 tanév ORSZÁGOS DÖNTŐ

Az országos döntő versenyfeladatait a rendező iskola: a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium szaktanárai állították össze, az OH megbízásából.

A verseny témakörei:

Magyar irodalom

Gárdonyi Géza és az Egri csillagok

 • A regény születése, mondanivalója.
 • Fejezetek, (fő cselekménymozzanatok).
 • Totó (Ki?, Hol?, Miért?).
 • Rejtvény (helyszín, tárgy, esemény).
 • Puzzle (képek fejezetekhez kapcsolása, sorba állítása).
 • A szereplők jellemzése, csoportosítása.

Történelem

 • Nándorfehérvártól Mohácsig (Hunyadiak kora, parasztháború, török támadás)
 • Három részre szakadt ország.
 • Végvári hősök (élet a végvárakon, jelentősebb végvári harcok).
 • Török világ Magyarországon (török emlékek hazánkban). 6

Informatika (Egyéni verseny)

6. évfolyam:

 • Számítógépes alapismeretek (a számítógép részei: be- és kimeneti perifériák, a számítógép működtetése, egér és billentyűzet használata, felhasználói felület kezelése, informatikai eszközök kezelése, stb.).
 • Alkalmazói ismeretek (egyszerű, rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, szövegszerkesztés, képszerkesztés, a Microsoft Office Word és a Paint használata).
 • Internethasználat (böngészés, keresés).

7. évfolyam:

 • Számítógépes alapismeretek (a számítógép részei: be- és kimeneti perifériák, a számítógép működtetése, egér és billentyűzet használata, felhasználói felület kezelése, informatikai eszközök kezelése, operációs rendszerek, stb.).
 • Alkalmazói ismeretek (egyszerű, rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, szövegszerkesztés, képszerkesztés, a Microsoft Office Word és a Paint használata, táblázat létrehozása).
 • Internethasználat (böngészés, keresés, e-mail használat).

Életvitel és Gyakorlati ismeretek

 • Egészséges életmód.
 • Korszerű, sokoldalú táplálkozás. Fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok és ásványi anyagok.
 • Táplálékpiramis. Étrend összeállítás.
 • Mozgás (sport, aktív szabadidős tevékenység) szerepe egészségünk megőrzésében.
 • Káros szenvedélyektől való tartózkodás (dohányzás, alkohol, kábítószer, játékszenvedély).

Földrajz

 • Magyarország a Kárpát-medence ölelésében.
 • Hazánk nagy tájai, átfogó természetföldrajzi jellemzői, értékei, nagyobb városai.
 • Térképismeret, tájékozódás vaktérképen.
 • Hazánk megyéi, nemzeti parkjai.
 • A nemzeti kultúra és a magyarság nemzetközi híre: híres utazók, tudósok, szellemi és gazdasági termékek, történelmi-kulturális hagyományok, hungarikumok.

Természetismeret

 • Hazai tájak életközösségei.
 • Az erdő természetes életközössége: az erdő szintjei, az erdőn előforduló növények felismerése, jellemző tulajdonságai.
 • Állatok rendszerezése, testfelépítésük, kültakarójuk, mozgásuk, táplálkozásuk, szaporodásuk alapján.
 • Az erdő védelme.

  1793.jpg

Szólj hozzá

Autizmus Oktatás